ติดต่อเรา

คู่หูในเรื่องของการเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครบ จบในที่เดียว!

บริษัท เลิร์น แล็บ จำกัด

เลขที่ 444 ชั้น 20 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เวลาทำการสาขา TCASter ช่วงเปิดเทอม-ปิดเทอม

ช่วงเปิดเทอม (หยุดวันจันทร์)

  • อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น.
  • เสาร์ 8.00-20.00 น.
  • อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.
  • อังคาร-ศุกร์ 12.00-20.00 น. เสาร์ 8.00-20.00 น. อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

ช่วงปิดเทอม (เปิดบริการทุกวัน)

  • จันทร์-เสาร์ 8.00-20.00 น.
  • อาทิตย์ 8.00-16.00 น.
  • นักขัตฤกษ์ 8.00-18.00 น.

สินค้าแนะนำ

TCASter Mock Exam เตรียมอุดมศึกษา [Paper-based] - [ปี 2567]
Mock TU สนามสอบจำลองเสมือนจริง เพิ่มโอกาสในการสอบติด ม.4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา [วิชาที่ได้สอบคือ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ]...
[E-book] Examhub ข้อสอบเสมือนจริง A-Level ภาษาอังกฤษ ปี 66
E-book รวมโจทย์สำหรับฝึกทำข้อสอบอัปเดตล่าสุด!! วิชา A-Level ภาษาอังกฤษ จำนวน 4 ชุด โดยกองบรรณาการ TCASter ผ่านระบบ Examhub ที่น้องๆ สามารถรู้ผลสอบทั...
[E-book] Examhub x ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam รอบ ต.ค. 66 วิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
[E-book] Examhub x ข้อสอบย้อนหลัง TCASter Mock Exam รอบ ต.ค. 66 วิชา TPAT3 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 ชุด น้องๆ สาม...
TCASter Mock Exam Pack วิศวกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
Pack วิศวกรรมศาสตร์ Mock Exam Pack สำหรับคณะ วิศวกรรมศาสตร์ [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567 วิชาที่ได้สอบ คือ : -Mock TGAT -Mock TPAT3 ความถนัด...
TCASter Mock Exam วิชา A-Level ภาษาสเปน [Computer-based] รอบ สิงหาคม 2567
สอบจำลอง TCAS รอบ สิงหาคม 2567 ในรูปแบบการสอบ Computer-based พร้อมการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง เพื่อนำไปปรับปรุงการอ่านหนังสือให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น...